CHỦ ĐẦU TƯ SUN GROUP

Với hơn 10 năm xây dựng và phát triển tại Việt Nam, Sun Group tự hào là Tập đoàn có những công trình đẳng cấp
sánh ngang tầm quốc tế. Sun Group tập trung vào 4 lĩnh vực chính